TERUG NAAR OVERZICHT

Woonuitbreiding Dwarsstraat

Dit wedstrijdontwerp voor de ontwikkeling van een woonuitbreidingszone functioneert als een scharnier tussen de verschillende bestaande en de te ontwikkelen zones met een maximaal behoud van de groene open ruimte.

Het projectgebied is gelegen in een niet-ontwikkeld woonuitbreidingsgebied in de kern van Denderhoutem en grenzend aan een mix van woontypologieën en publieke functies. De uitdaging bestond erin om het verdeelde perceel op zich te laten functioneren, maar ook met zijn directe en omliggende omgeving zowel op woongebied als op recreatief gebied met verdere uitbreidingsmogelijkheden.
Het ontwerp is er op gericht om de aanwezige groene kwaliteiten maximaal te benutten en te versterken. Er worden nieuwe trage verbindingen gemaakt, zowel op macro als op microschaal, om een zo doorwaadbaar mogelijk weefsel te creëren.
Hierbij wordt een evenwicht gecreëerd tussen maximalisatie van de openbare ruimte versus het verzekeren van privacy. De groene zones tussen de woonclusters behouden de landschappelijke structuur en doen dienst als rust-, speel- en ontmoetingsruimte.
Door differentiatie in typologie richten de woningen zich op een sociaal en demografisch sterk variërend publiek. Het vermengen van verschillende woontypes komt de sociale integratie ten goede en vermijdt het ontstaan van monotone zones. Door doelgroepen te vermengen wordt er een dynamiek in de wijk verkregen.

De woningen zijn zo gepositioneerd dat elke woning beschikt over zijn eigen zuid-west gerichte terras en/of private tuin met de nodige privacy. Er wordt voorzien in een collectieve parkeerhaven om het uitbreidingsgbeied verkeersvrij te laten functioneren.
Binnen de differentiatie in woningtypes wordt door middel van de vormgeving een architecturale eenheid gecreëerd, maar toch herkenbaar in zijn homogeniteit. De 24 wooneenheden zijn voorzien in een lichte genuanceerde baksteen gecombineerd met antraciete gevelbeplating, dewelke overeenstemmen met de kleur van het schrijnwerk. De daktypologie differentieert zich onderling tussen de appartementen en de eengezinswoningen. De eengezinswoningen worden namelijk voorzien van hellende daken teneinde het project optimaal te integreren ten opzichte van het gabarit van de bestaande bebouwing. De appartementsblokken worden voorzien van een plat dak uitgerust met groendaken.

programma

wedstrijdontwerp voor een woonuitbreidingsgebied ter realisatie van 24 woongelegenheden in een groene ruimte

locatie

Haaltert

opdracht

wedstrijd

datum

2017

status

Wedstrijd

foto's

PM-architecten

visualisaties

PM-architecten