TERUG NAAR OVERZICHT

WZC De Linde

Het nieuwe woonzorgcentrum vormt een eerste essentiële onderdeel in de totaliteit van de volledige zorgsite ‘Delghust’. Het gebouw biedt plaats aan 169 bewoners binnen een groene omgeving op de rand van het stadscentrum.

In eerste instantie gaat het over de noodzakelijke vervangnieuwbouw voor het huidige, sterk verouderde woonzorgcentrum op de zorgsite. Het omvangrijke gebouw huisvest niet enkel de bewoners maar ook alle ondersteunende functies. De ruime bewonerskamers en gemeenschappelijke leefruimtes faciliteren kwalitatieve zorgverlening. Daarnaast zal in de omgevingsaanleg een herneming van dezelfde padenstructuur + materialisatie en beplantingen (gedeeltelijk) zoals in de Stadstuin toegepast worden. Diezelfde omgevingsaanleg zal voorbereid worden op de totaliteit van de zorgsite door het koppelen van de paden voor voetgangers aan de huidige structuur.
Het woonzorgcentrum werd ontworpen op basis van twee vleugels en een centraal volume dat beide verbindt. Het volume bestaat uit vijf bouwlagen en werd parallel ingeplant ten opzichte van het naastgelegen business- en evenementencentrum TIO3.
Er werd een balans gezocht tussen het oprichten van een compact gebouw dat voldoet aan alle vereisten inzake erkenningsvoorwaarden, stedenbouwkundige richtlijnen, enz. en de invulling van een kwalitatieve, aantrekkelijke open ruimte. Hierin integreren we een belevingstuin in de directe nabijheid van het terras. Het is de bedoeling de zintuigen te prikkelen.

De bestaande populierenrij ten noordoosten op het perceel blijft behouden net als de bomengroep ten westen. Net zoals in de Stadstuin worden onder meer open grasvelden als plantenborders toegepast in de tuin van het woonzorgcentrum. De parkeerzone ten noorden van het gebouw wordt visueel onttrokken aan de tuin door het aanplanten van veldesdoorn. Het koppelen van de specifieke functie van het gebouw doen we dan weer door het integreren van een aantal groenelementen.
In essentie wordt het gebouw opgetrokken uit drie verschillende gevelmaterialen met een eigen kleur en structuur. We onderscheiden enerzijds de rood genuanceerde gevelsteen. Deze vormt de basis voor het gebouw. Anderzijds wordt er gewerkt met witte sierpleister. Deze accentueert het centrale volume van het gebouw en de licht teruggetrokken hoogste verdieping. Het lichtkleurige en vrijwel effen materiaal koppelt de verdieping als het ware los van de onderliggende meer massief opgevatte bouwlagen.
Tot slot werden de twee trapkernen in de vleugels van het gebouw geaccentueerd als verticale gevelelementen, zo koppelen ze de basis van het gebouw met de hoogste bouwlaag en zorgen ze voor afwisseling in het gevelbeeld.

programma

nieuwbouw van een woonzorgcentrum (169 bewoners) in het kader van de Zorgsite Delghust

locatie

Ronse

opdracht

architectuur stabiliteit technieken interieur infrastructuur

datum

2017

status

In uitvoering

foto's

PM-architecten

visualisaties

PM-architecten