TERUG NAAR OVERZICHT

WZC Ter Leen

Het nieuw woonzorgcentrum met 120 bedden is gelegen in het landelijke Herzele in de directe nabijheid van het centrum en werd opgericht in een voor zorg bestemde omgeving, een zogenaamd ‘zorgdorp’.

Het gebouw ligt aan de overgang tussen bebouwd gebied en achterliggende weidse groene landschap en dient bijgevolg een inleiding te zijn in beide richtingen. Het gebouw vormt in combinatie met de naast gelegen bebouwing tegelijk een poort en een corridor tussen beide landschapstypes.
Er ontstaat een rustgevend binnengebied welke een groene invulling krijgt tussen het nieuw op te richten WZC, het OCMW gebouw en de reeds opgerichte assistentiewoningen.
Vanuit het basisidee is een geleidelijke inplanting, waarbij het gebouw ontmoet wordt in zijn context tot andere gebouwen en een spanning opbouwt naar de achterliggende zones een logisch gegeven.

De opdracht voor dit project omvatte de uitwerking van het technisch dossier voor de volledige installatie in het gebouw. Onze doorgedreven aanpak op vlak van technieken en energiemanagement resulteerde in een laag-energie gebouw.
De symbiose tussen de verschillende actoren in het bouwteam (OCMW, VZW, beleidsmakers, aannemers en ontwerpers) resulteerde in een zeer korte doorlooptijd van het project. Amper 2 jaar tijd is er tussen de eerste besprekingen en de uiteindelijk oplevering en ingebruikname van het gebouw.

De naastgelegen bebouwingen vormden belangrijke parameters voor de inplanting, buitenaanleg en materialisatie van het gebouw. Door de diagonale inplanting op het eerder rechthoekige perceel ontstaat er een rustgevend binnengebied met groene invulling. Het vormt bovendien een verderzetting van de omliggende gronden. Het gebouw kent een geleidelijke inplanting in zijn context en bouwt ten opzichte van de omliggende gebouwen een spanning op naar de achterliggende zones.
Het ingeplante gebouw is een slanke, geschakelde vorm die inspeelt op parameters als oriëntatie, de integratie in het reliëf en de functie van het gebouw. De noodzakelijk in te planten voorzieningen (parkeerruimte, verharding voor leveringen, afvalberging, etc) worden geïntegreerd in de gevormde buitenruimtes. Door de inplanting wordt er een sterke belevingswaarde vanuit het gebouw gecreëerd, enerzijds naar het landschap en anderzijds richting het binnengebied.
De materialisatie van het gebouw sluit aan bij de omliggende recente bebouwing afgewisseld met frisse architectuur in sierpleister en plaatmaterialen.

programma

nieuwbouw van een woonzorgcentrum (120 bewoners)

locatie

Herzele

opdracht

architectuur technieken interieur infrastructuur

datum

2015

status

Gerealiseerd

foto's

PM-architecten

visualisaties

PM-architecten