Klimaatprotesten in een ruimer kader, een verhaal van wij en zij? Begrippen als betonstop en densifiëring circuleren nu al even in onze maatschappij. Wetenschappers, stedenbouwkundigen en architecten zijn het er stilaan over eens dat dit belangrijke zaken zijn die meedragen aan een duurzame samenleving. Het zijn mooie en logische principes. Hoger bouwen geeft meer ruimte aan groen,…

02.02.2019 - Bart Demeestere

Lees meer

Om te begrijpen wat er vandaag gebeurt in de domeinen van stedenbouw en stadsontwikkeling is het interessant om kort stil te staan bij de geschiedenis ervan. De stad als leefomgeving heeft doorheen de tijd sterke veranderingen doorgemaakt. Vanaf het ontstaan van de prille steden bij het begin van de sedentaire maatschappijen tot de bruisende metropolen van de…

30.03.2018 - Bart Demeestere

Lees meer

De evolutie van de dakvorm in onze bebouwde omgeving De discussie rond de vorm van het dak kadert in een problematiek die al meermaals is opgedoken tijdens de evolutie van de bebouwde ontwikkeling van de (Europese) stedelijke weefsels, waartoe ook steden als Ronse behoren. Een aantal zaken in deze discussie zijn objectiveerbaar. We hebben ze hieronder opgelijst…

26.03.2018 - Bart Demeestere

Lees meer

Visie Vlaamse Bouwmeester, kernverdichting, betonstop, het nieuwe ruimtelijk beleid in Vlaanderen zijn termen die niet meer weg te denken zijn in de huidige media. Het is intussen reeds enige tijd duidelijk dat de stedelijke omgeving op een kwalitatieve manier verder dient ingevuld te worden. De footprint van het huidige gebouwenareaal is in een absoluut onevenwicht met de…

20.03.2018 - Bart Demeestere

Lees meer